Jesse Hartgring

Jesse HARTGRING cr

Jesse werkt sinds 2022 als zelfstandig advocaat samen met JPR Advocaten in het Team M&A. Daarnaast is hij ook betrokken in het Team Ondernemingsrecht. Jesse houdt zich uitsluitend bezig met ondernemingsrecht, waarbinnen hij zich toelegt op advisering over contracten, in het bijzonder overnamecontracten en commerciële contracten. Procederen doet Jesse vooral over overnamecontracten en geschillen tussen aandeelhouders. Zijn clientèle bestaat uit specialisten met een eigen of gedeelde praktijk, ondernemers in het MKB+ en semi-publiekrechtelijke instellingen. Zijn standplaats is Utrecht. Jesse heeft bijzondere affiniteit met familiebedrijven. Jesse is advocaat sinds 2003 en sinds 2012 werkt Jesse tevens regelmatig vanuit het buitenland.

Jesse HARTGRING cr

Terug naar overzicht