Pre-exit: een bedrijf verkopen in 2 fasen

RSM Logo ggb

Veel ondernemers lopen ertegenaan dat de onderneming een forse groei heeft doorgemaakt. Enerzijds wil men graag deze groei voortzetten, maar anderzijds is er ook de wens om een deel van de gerealiseerde waarde te verzilveren.

Een pre-exit biedt antwoord op beide wensen. Bij een pre-exit wordt een deel van het aandelenpakket verkocht aan een financiële investeerder of (soms) aan een strategische partij en een ander deel blijft in bezit van de ondernemer.

Naast het liquide maken van een deel van de aandelen biedt een dergelijk traject tevens een waardevolle partner (met kapitaal om de groei te versnellen of uitsluitend als kritisch klankbord) om de groei voort te zetten. Op termijn kan dat erin resulteren dat het restant van de aandelen tegen een aanmerkelijk hogere prijs kan worden verkocht dan het eerste deel.

Tijdens onze workshop wordt uitgebreid ingegaan op het gehele pre-exit traject. Bezig zijn met de voorbereiding op verkoop van je onderneming betekent zowel het oriënteren op verkoop als ook het maken van plannen voor de periode erna.

De selectie van de koper is van cruciaal belang omdat dit tevens de samenwerkingspartner wordt na verkoop van het eerste deel van het aandelenpakket.

Spreker:

Cora van Dijk, Partner RSM M&A Consulting

RSM Logo ggb

Terug naar overzicht